Masdeu

13/03/2015

  • Scala Dei - Garnatxa Masdeu A4 300 RGB

Ceps de Garnatxa plantats el 1974 en bancals de sòl argilós i argilo-calcari que arriben als 800 metres sobre el nivell del mar amb orientacions est sud-est. Vinificada ancestralment i criada durant més d’un any en foudre de 1400 litres.

Comments are closed.